NSZOZ Konsylium
ISO 9001
O nasPoradnieRejestracjaCennikDojazd
Start » Rejestracja
 
REJESTRACJA tel.612926184
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 -20

Małgorzata Wojciechowska
Pielęgniarka dyplomowana

Dorota Skąpska
Położna dyplomowana

Katarzyna Jędrzejczak
Położna dyplomowana

Zasady rejestracji pacjentów

1.  Pacjenci są rejestrowani w godzinach pracy NSZOZ „Konsylium"

2.              Rejestracja może być dokonywana osobiście, telefonicznie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem osób trzecich.

3.              W przypadkach uzasadnionych medycznie można dokonywać zapisów na porady udzielane w warunkach domowych.

4.              Pacjent dokonując rejestracji powinien okazać  dowód tożsamości oraz
skierowanie lekarza POZ,  jeśli takie jest wymagane w danej poradni; jeśli rejestracja
dokonywana jest telefonicznie, droga elektroniczną lub za pośrednictwem osób trzecich to w/w dokumenty pacjent okazuje najpóźniej w dniu porady przed jej udzieleniem.W przypadku negatywnej weryfikacji w systemie EWUŚ pacjent powinien
okazać dokument uprawniający do udzielenia
porady w ramach systemu ubezpieczeń społecznych lub podpisać oświadczenie o posiadaniu takich uprawnień.

5.              Zapisy w terminarzu oczekujących dokonywane są na najbliższy wolny termin lub
zgodnie z zaleceniem lekarza. Honorowane są uprawnienia kombatanckie, wojenne i
wojskowe.

6.              W przypadkach nagłych Pacjent przyjmowany jest poza kolejnością.

7.              W dniu udzielenia porady Pacjent powinien przybyć 10 minut przed wyznaczoną
godziną wizyty a swoje przybycie zgłosić w Rejestracji.

8.              W przypadku rezygnacji z wizyty u lekarza Pacjent powinien ten fakt zgłosić
w Rejestracji.

     Akceptuje powyższe zasady i chcę przejść do e-rejestracji

NSZOZ Konsylium
WebOn.pl