NSZOZ Konsylium
ISO 9001
O nasPoradnieRejestracjaCennikDojazd
Start » Cennik

Cennik usług w NSZOZ „Konsylium"

Porada u specjalisty                                         120zł

Porada u specjalisty   z  USG                           150zł

Porada u specjalisty z wydaniem orzeczenia   120zł

Porada ginekologiczna + 2xUSG                     150zł

Porada ginekologiczna + cytologia + 2xUSG  200zł

Orzeczenie z zakresu medycyny pracy             80zł

Orzeczenie z zakresu medycyny sportowej      50zł

Orzeczenie o posiadaniu broni                        120zł

Orzeczenie o możliwości prowadzenia pojazdów 200zł

Porada receptowa   - wystawienie recepty        20 zł

Ekg na potrzeby orzecznictwa                          20 zł

Spirometria na potrzeby orzecznictwa              20 zł

Badanie USG   ginekologiczne                            80zł

Badanie USG    piersi                                        80zł

Badanie USG     położnicze w 20 tyg ciąży          100zł

Badanie kardiotokograficzne (KTG) płodu           30zł

Badanie cytologiczne                                        30zł

Zabieg elektrokonizacji szyjki macicy              300 zł

Zabieg kryochirurgii szyjki macicy                  200 zł                              Punkcja CI tarczycy pod kontr USG z histopat  150zł

                            

Prywatne usługi stomatologiczne

-badanie stomatologiczne                                    50zł

- pierwsza porada konsultacyjna u małego dziecka 50zł

- impregnacja - każda wizyta                                20zł -znieczulenie                                                       20zł                              -wypełnienie ubytku w zębie stałym               100-150zł                 -odbudowa korony zęba mat kompozycyjnym 200-250zł                          -wypełnienie ubytku w zębie mlecznym          100zł                        -dewitalizacja miazgi                                     50zł                             -ekstyrpacja miazgi                                       50zł                            -wypełnienie kanału zęba                      100-200zł                              -usunięcie kamienia                                    100zł                                    -piaskowanie zębów                                    120zł                                 -usuwanie kamienia z piaskowaniem            150zł                            -usunięcie zęba                                    120-150zł                                    -lakowanie zębów                                 50 zł za 1 ząb

- zdjęcie digital- rtg                                   20 zł

-koszt leczenia protetycznego indywidualnie ustalany z lekarzem


Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 1 grudnia 2018
1 Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 9,16 zł

2 Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,32 zł

3 Za wyciąg, odpis lub kopię dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,83 zł

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zostały ustalone w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
Ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 186,
j.t.)

NSZOZ Konsylium
WebOn.pl